HTC One จะได้รับการอัพเดท ปรับปรุงกล้อง เพิ่มประสิทธิภาพ HDR และการบันทึกเสียงด้วย Zoe

ท่ามกลางสมรภูมิคู่แข่งอันดุเดือดในปีนี้  HTC ก็ได้ทำการอัพเดท กล้อง UltraPixel ของ HTC One แล้ว โดยการอัพเดทในครั้งนี้ได้บอกว่าจะช่วยลด noise สำหรับการถ่ายวีดีโอแบบสโลโมชั่น, ปรับปรุงประสิทธิภาพของ HDR, ปรับปรุงคุณภาพเสียงขณะบันทึกด้วย HTC Zoe นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอื่นๆ

สำหรับการอัพเดทในครั้งนี้นั้น HTC จะเริ่มทำการอัพเดทที่ทวีปยุโรปก่อนในสัปดาห์นี้ ส่วนทวีปอื่นๆจะตามมาทีหลังจ้า

ที่มา SlashGear