[How-To] วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเอง

2014-04-17_1-03-27

ปกติในกล้องทั่วไป อาทิกล้อง DSLR, กล้องคอมแพค จะสามารถบันทึกการตั้งค่าขอกล้องเก็บไว้เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งแต่ละกล้องจะสามารถบันทึกการตั้งค่าได้มากน้อยแตกต่างกัน หลักๆ จะมีให้ 2 หรือมากกว่านั้น เมื่อจะถ่ายรุปครั้งต่อไป ถ้าต้องการตั้งค่าแบบเดิมก็สามารถเลือกการตั้งค่าเดิมที่เคยเซ็ตไว้มาใช้งานได้ทันที

บนกล้องของ One M8 ก็มีฟีเจอร์นี้ให้เราใช้งานครับ โดยสามารถบันทึกการตั้งค่าของกล้องที่เราตั้งไว้ เพื่อเรีกใช้งานครั้งต่อไปได้ทันที และสามารถตั้งชื่อให้กับการตัง้ค่านั้นๆ ได้ด้วย เวลาจะถ่ายรูปก็ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ เลือกของเดิมมาใช้งานได้เลย สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเวลาจะใช้งาน และยังสามารถบันทึกการตั้งค่าแบบกำหนดเองได้หลายอัน และเรียกใช้งานได้สะดวก

วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเองก็มีง่ายๆ เพียงแค่เปิดแอพกล้องขึ้นมา จากนั้นก็ตั้งค่าโหมดกล้องที่เราต้องการไว้ล่วงหน้า จากนั้นกดที่เมนูตั้งค่า (Settings)

Screenshot_2014-04-17-00-36-24

จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู Save as Camera แล้วตั้งชื่อโหมดการตั้งค่าที่ต้องการ

Screenshot_2014-04-17-00-35-30

จากนั้นก็กดบันทึก เพียงเท่านี้การตั้งค่าที่เราเซ็ตไว้ก็จะถูกเก็บเรียบร้อย

Screenshot_2014-04-17-00-35-37

การเรียกใช้งานง่ายๆ เพียงแค่กดที่เมนูโหมดกล้องที่เป็นรูปวงกลม 4 อัน เลื่อนไปหน้าที่ 2 จะมีเมนูเพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นโหมดการตั้งค่าที่่เราได้บันทึกไว้เมื่อกี่

Screenshot_2014-04-17-00-35-54