Home Development How To-Tips & Tricks

[How-To] วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเอง

2014 04 17 1 03 27 - [How-To] วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเอง

ปกติในกล้องทั่วไป อาทิกล้อง DSLR, กล้องคอมแพค จะสามารถบันทึกการตั้งค่าขอกล้องเก็บไว้เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งแต่ละกล้องจะสามารถบันทึกการตั้งค่าได้มากน้อยแตกต่างกัน หลักๆ จะมีให้ 2 หรือมากกว่านั้น เมื่อจะถ่ายรุปครั้งต่อไป ถ้าต้องการตั้งค่าแบบเดิมก็สามารถเลือกการตั้งค่าเดิมที่เคยเซ็ตไว้มาใช้งานได้ทันที

บนกล้องของ One M8 ก็มีฟีเจอร์นี้ให้เราใช้งานครับ โดยสามารถบันทึกการตั้งค่าของกล้องที่เราตั้งไว้ เพื่อเรีกใช้งานครั้งต่อไปได้ทันที และสามารถตั้งชื่อให้กับการตัง้ค่านั้นๆ ได้ด้วย เวลาจะถ่ายรูปก็ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ เลือกของเดิมมาใช้งานได้เลย สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเวลาจะใช้งาน และยังสามารถบันทึกการตั้งค่าแบบกำหนดเองได้หลายอัน และเรียกใช้งานได้สะดวก

วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเองก็มีง่ายๆ เพียงแค่เปิดแอพกล้องขึ้นมา จากนั้นก็ตั้งค่าโหมดกล้องที่เราต้องการไว้ล่วงหน้า จากนั้นกดที่เมนูตั้งค่า (Settings)

Screenshot 2014 04 17 00 36 24 - [How-To] วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเอง

จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู Save as Camera แล้วตั้งชื่อโหมดการตั้งค่าที่ต้องการ

Screenshot 2014 04 17 00 35 30 - [How-To] วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเอง

จากนั้นก็กดบันทึก เพียงเท่านี้การตั้งค่าที่เราเซ็ตไว้ก็จะถูกเก็บเรียบร้อย

Screenshot 2014 04 17 00 35 37 - [How-To] วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเอง

การเรียกใช้งานง่ายๆ เพียงแค่กดที่เมนูโหมดกล้องที่เป็นรูปวงกลม 4 อัน เลื่อนไปหน้าที่ 2 จะมีเมนูเพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นโหมดการตั้งค่าที่่เราได้บันทึกไว้เมื่อกี่

Screenshot 2014 04 17 00 35 54 - [How-To] วิธีบันทึกการตั้งค่าของกล้อง HTC One M8 แบบกำหนดเอง