หน้าแรก Tech News iOS

โรงเรียนหอวัง เแจก The New iPad ให้กับเด็กนักเรียน ม.1, ม.4 ที่มีผลการเรียนดี

ดร.พชรศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ได้เปิดเผยว่า จากการที่มีผู้ปกครองบริจาคเงินจำนวน 4 ล้านบาทให้กับโรงเรียนหอวัง  เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงนำเงินตรงนี้มาปรับปรุงห้องเรียนใหม่ และนำมาซื้อ new iPad จำนวน 320 เครื่อง (ต้นข่าวไม่ได้ระบุรุ่นและความจุมา) เพื่อแจกให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 160 คน และ อาจารย์ 160 คน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

โดยนักเรียนที่ได้รับแจก new iPad นั้น จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 และต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เก่งด้วย แบ่งเป็นนักเรียนชั้นม.1 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 เครื่อง และนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 เครื่อง ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนห้องพิเศษของโรงเรียน

via Kapook