นิทรรศการวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้จัดขึ้นที่ฮ่องกง ตอกย้ำรากเหง้าวัฒนธรรมจีนที่มีร่วมกัน

พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 27 ปี ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ ได้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์กในฮ่องกงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นการเปิดฉากกิจกรรมการเฉลิมฉลองมากมายที่จัดโดยสมาคมเฉลิมฉลองฮ่องกง (Hong Kong Celebrations Association)

นิทรรศการวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้ดึงดูดความสนใจของชาวฮ่องกงได้เป็นจำนวนมาก โดยเปิดโอกาสให้ชาวฮ่องกงได้รู้จักมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานจักรพรรดิหวงตี้ พร้อมทั้งสัมผัสกับเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนโบราณอันดีงาม ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารอุทยานวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้ และรัฐบาลอำเภอหวงหลิง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ณ แกรนด์เซ็นเตอร์ ในฮ่องกง

จักรพรรดิหวงตี้ หรือที่รู้จักกันในอีกพระนามว่าจักรพรรดิเหลือง ทรงเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานอารยธรรมอันดีงามของชนชาติจีน และทรงเป็นบรรพกษัตริย์ของวัฒนธรรมจีน โดยบันทึกในพงศาวดาร “สื่อจี้” (Records of the Grand Historian) ระบุว่า ภายหลังการสวรรคตของจักรพรรดิหวงตี้ ได้มีการฝังพระบรมศพไว้ที่ภูเขาเฉียวซาน และปัจจุบัน สุสานจักรพรรดิหวงตี้ก็ตั้งอยู่บนยอดเขาเฉียวซาน ในอำเภอหวงหลิง มณฑลส่านซี

สุสานจักรพรรดิหวงตี้เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของอารยธรรมจีน ซึ่งได้รับความเคารพนับถือจากชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก ให้ได้เชื่อมโยงกับรากเหง้าของตนเองและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ

นิทรรศการวัฒนธรรมนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร โดยมุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจักรพรรดิหวงตี้และวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้ ภายในนิทรรศการประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนจัดแสดงภาพและข้อความ ส่วนจัดแสดงจารึกและงานแกะสลักหิน และส่วนจัดแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสีดำ

นิทรรศการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิหวงตี้ ตลอดจนนำเสนอพิธีกรรมและพิธีการในแต่ละยุคสมัยที่จัดขึ้นเพื่อบูชาจักรพรรดิหวงตี้ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมจีนที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุสานจักรพรรดิหวงตี้อีกด้วย

ณ สวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์ก มีการจัดแสดงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามากมายของสุสานจักรพรรดิหวงตี้ อาทิ แบบจำลองของศาลเจ้าซวนหยวน รูปหล่อจักรพรรดิหวงตี้ ต้นสนไซเปรสที่จักรพรรดิหวงตี้ทรงปลูก และคำจารึกในสุสาน นิทรรศการนี้มุ่งสืบสานวัฒนธรรมจักรพรรดิหวงตี้และรักษารากเหง้าวัฒนธรรมของจีนให้คงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมงานได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิด และสืบสาวต้นกำเนิดของมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ภายในนิทรรศการยังมีการนำเสนอประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขอพร การสืบสาวที่มาของแซ่ต่าง ๆ การแขวนแผ่นป้ายขอพรบนต้นสนไซเปรสที่จักรพรรดิหวงตี้ทรงปลูก การพิมพ์ภาพหมึกจีน และการสะสมตราประทับ

ในโอกาสนี้ ศิลปินพู่กันจีนและผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากอำเภอหวงหลิงได้รับเชิญให้มาแสดงศิลปะการเขียนพู่กันจีน รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการตัดกระดาษและการปั้นแป้งเป็นดอกไม้ เพื่อให้ชาวฮ่องกงได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนานด้วยตัวเอง ทั้งยังเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันทางวัฒนธรรมอีกด้วย

เพื่อนำเสนอประเทศจีนในมุมมองที่หลากหลาย กิจกรรมการเฉลิมฉลองในปีนี้จึงเปิดให้มณฑลและเมืองต่าง ๆ ของจีนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอมุมมองที่สวยงามของความทันสมัยแบบจีนอย่างครบถ้วนรอบด้าน และเพื่อเฉลิมฉลองความสุขของการกลับคืนสู่มาตุภูมิ ทั้งนี้ นิทรรศการนี้จัดรวม 4 วัน จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมจักรพรรดิหวงตี้ที่สืบสานมาอย่างยาวนาน รวมถึงภาพลักษณ์อันงดงามของมณฑลส่านซี ผ่านการจัดนิทรรศการ การสร้างประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟ และการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างฮ่องกงกับส่านซี ตลอดจนขยายขอบเขตของความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างฮ่องกงกับส่านซีอีกด้วย

ที่มา: คณะกรรมการบริหารอุทยานวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้