Guy Laroche Lingerie อบรมความรู้แก่พนักงานขาย

pic.jpg

ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “Product Knowledge” ให้แก่พนักงานขาย Guy Laroche Lingerie แบรนด์ชุดชั้นในจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเสริมทักษะด้านการขาย และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องปะชุมใหญ่ 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บมจ.โอซีซี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง