หน้าแรก Development Development & Tools

แอพ GooManager ผู้ช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการ Root และติดตั้ง Custom ROM

GooManager Beta

GooManager เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับ ROM Manager ที่ขาโมหลายๆ ท่านใช้เป็นประจำ หลายๆ ความสามารถที่ ROM Manager แอพพลิเคชั่นตัวนี้ก็ทำได้เช่นกัน เช่น ด่วนโหลด Google Apps packages, kernels, apps หรือแม้แต่ติดตั้ง Custom ROM

GooManager รองรับการทำงานบน Android ICS ค่อนข้างสมบูรณ์กว่า ROM Manager เท่าที่ทดสอบสามารถติดตั้งและใช้งานบน HTC One X และ HTC One V ได้ รองรับขั้นต่ำคือ Android 2.3

GooManager สามารถเช็คอัพเดตว่า ROM ที่เรากำลังใช้อยู่ มีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าออกมาหรือยัง ซึ่ง ROM Manager เองก็ทำได้ แต่ GooManager ทำได้มากกว่าคือ สามารถแยกเช็คได้ว่า นอกจาก ROM แล้ว มีอย่างอื่นอีกไหม ที่อัพเดต เช่น Google App ที่สำคัญ สามารถดูได้ด้วยว่า เวอร์ชั่นใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้นมาบ้าง

แต่ข้อเสียของ GooManager คือ บางส่วนยังเป็นการแสดงผลในลักษณะ Web view อยู่ เช่นหน้าดาวน์โหลดบางอัน

Download link

App Screenshots

GooManager Beta 1 GooManager Beta 6
GooManager Beta 2 GooManager Beta 3