Google Keep เสิร์ฟตรงสู่ผู้ใช้ iOS

Google Keep

เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าดีใจโดยเฉพาะผู้ใช้ iOS เมื่อ Google Keep แอปจดโน้ต และ to-do list จาก Google เปิดให้ผู้ใช้ iOS ได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ Google Keep จำกัดวงการใช้งานเฉพาะ Android และบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น แต่การที่ขยายมายังผู้ใช้ iOS ทำให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad ได้มีทางเลือกในการใช้งานแอปจดบันทึกโน้ตเพิ่มอีกทางหนึ่ง

ข้อดีของ Google Keep คือ มีประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว มีระบบการเสิร์ชโน้ต ฟังก์ชันในการแชร์ พร้อมอินเตอร์เฟสที่ง่าย สบายตา

ที่มา: Google Keep