Google ปล่อยโฆษณาฟีเจอร์ Now on Tap

Google Now on Tap

Now on Tap ฟีเจอร์สำคัญจาก Android 6.0 Marshmallow ปล่อยคลิปวิดีโอที่อธิบายความสามารถการทำงานของฟีเจอร์ดังกล่าวลงใน Google Channel ใน YouTube

อธิบายก่อนว่า Now on Tap เป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้สามารถสั่งการด้วยการกดปุ่มโฮมค้างในหน้า Google Now จากนั้นจะมีการประมวลผลเพื่อคาดเดาถึงสิ่งที่เราต้องการ นอกเหนือจากนี้แล้วการใช้งาน Now on Tap ยังมีข้อดีตรงที่จะย่นเวลาในการ Copy and Paste ข้อมูล ทำให้ช่วยลดเวลาในการสลับแอปพลิเคชัน

อย่างที่บอกไปข้างต้น Now on Tap เป็นฟีเจอร์ที่เปิดมาตั้งแต่ Android 6.0 จวบจนถึงตอนนี้ Android เวอร์ชันใหม่ก็จ่อคิวมารออยู่แล้ว ด้วยเหตุอันใด Google ถึงเพิ่งทำคลิปวิดีโอแนะนำความสามารถก็ไม่มีใครทราบ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้งาน Android ให้ความสนใจในฟีเจอร์นี้ไม่มากนักก็เป็นได้

ที่มา: AndroidPolice