ดูกันขำๆ Grand Theft Auto ในชีวิตจริง

วันนี้ผู้เขียนเปิดเว็บไซต์ Mashable เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวโซเชียลต่างๆ ที่เป็นเทรนด์ของทั่วโลกมาเขียนเป็นข่าวและนำเสนอในทุกวัน ผู้เขียนได้ไปเจอะข่าวที่มีนำเหตุการณ์ในเกม GTA: Grand Theft Auto มาผนวกเข้ากับชีวิตจริง
1 23 24