Galaxy S4 ปรับราคารอ Galaxy S5 จาก 19,800 เหลือ 17,500 บาท

Samsung ประกาศปรับราคา Galaxy S4 จากเดิม 19,800 บาท เหลือ 17,500 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นไป

การปรับราคาครั้งนี้ น่าจะเป็นการปรับเพื่อรอการมาของ Galaxy S5 ที่พึ่งเปิดตัวไป ข้อสังเกตุจากการปรับราคา Galaxy S4 ครั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่ Galaxy S5 จะเปิดราคาต่ำกว่าสองหมื่นบาท

และการปรับราคาลงถึง 2,300 ทำให้ราคาเหลือเพียงแค่ 17,500 บาท ชนกับ LG G2 เต็มๆ

samsung-galaxy-s4-500x363

ที่มา MXPhone