Home Tech News Android

Samsung Galaxy S3 เริ่มมีการอัพเดทครั้งแรกผ่าน OTA แล้ว

วันนี้ผู้ใช้งาน Samsung Galaxy S3 ที่ UK เริ่มได้รับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ครั้งแรกแล้ว ผ่านทาง OTA โดยตัวเฟิร์มแวร์ที่อัพเดทในครั้งนี้มีขนาด 32MB และมีการอัพเดทในเรื่องการปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่อง

โดยเฟิร์มแวร์ของ Galaxy S3 หลังจากอัพเดทไปแล้ว เท่าที่ดูแล้วจะมีเลขเวอร์ชั่นอยู่ 2 แบบครับ คือ LF1 กับ LF2 ส่วนเลขเวอร์ชั่นของ Android นั้นยังคงอยู่ที่ Android 4.0.4 อยู่ และการอัพเดทมีขึ้นเฉพาะที่ UK ในตอนนี้เท่านั้น คาดว่าประเทศอื่นๆกำลังจะอัพเดทตามมาเรื่อยๆ ส่วนประเทศไทยจะมาเมื่อไหร่นั้น ต้องติดตามกันต่อไปครับ

s3 update - Samsung Galaxy S3 เริ่มมีการอัพเดทครั้งแรกผ่าน OTA แล้ว

s3ota2 - Samsung Galaxy S3 เริ่มมีการอัพเดทครั้งแรกผ่าน OTA แล้ว

via Android Central, SlashGear