แหวนอัจฉริยะจาก Fujitsu ช่วยให้คุณใช้มือวาด-เขียนบนอากาศได้

fujitsu-ring

กระแสการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ฟูจิตซึ (Fujitsu) ได้แนะนำนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Ring ซึ่งเป็นแหวนสำหรับสั่งการใช้งานบนอากาศ

สำหรับ Ring นั้นฟูจิตซึได้เรียกมันว่า แหวนอัจฉริยะ มีความสามารถในเชิง Motion Control ที่ทำงานและรับการสั่งการจากการเคลื่อนไหว เบื้องต้นความสามารถที่ถูกเปิดเผยออกมา คือ สามารถวาดหรือเขียนตัวอักษรหรือข้อความบนอากาศได้ ซึ่งที่สามารถทำได้เช่นนั้น เพราะมันมี motion sensor สำหรับการแปลการเคลื่อนไหวออกมาเป็นตัวอักษร 

นอกจากนี้ Ring ยังมาพร้อมกับ NFC reader สำหรับการรองรับการใช้งาน NFC ที่มาจากดีไวส์อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอช

ทั้งนี้ Ring ยังอยู่ในสถานะตัวทดลอง (Prototype) และยังห่างไกลจากคำว่า แฟชันและความสวยงาม ซึ่งถ้าเอามาใส่ใช้งานตอนนี้คงดูตลกแน่ๆ อย่างไรก็ดีในช่วงการทดสอบฟังก์ชันการใช้งานภายใน Ring ทางฟูจิตซึ ค่อนข้างพอใจในประสิทธิภาพ เพราะการสั่งการเขียนค่อนข้างทำได้ดี และอาจนำไปผนวกกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์อื่นๆ ได้

สำหรับความพร้อมในการพัฒนาจากตัวทดลองมาเป็นขายเป็นผลิตภัณฑ์จริง คงต้องรออีกสักพักครับ

ที่มา: Engadget