Home Tech News iOS

iPhone 5 ปลอมระบาดในไทย พบเห็นวางขายราคา 1,900 บาท

20110410011036 - iPhone 5 ปลอมระบาดในไทย พบเห็นวางขายราคา 1,900 บาท

(ภาพประกอบจาก techradar.com ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว)

มติชนออนไลน์ (http://www.matichon.co.th) ได้รายงานข่าวว่า มีร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือร้านเล็ก ร้านใหญ่ ในจังหวัดสุรินทร์ กว่า 20 ร้าน ติดป้าย iPhone 5 (ปลอม) ราคา 1,900 บาท และยังมี iPad (ปลอม) ราคา 2,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ยังไงก็ฝากถึงผู้ใช้ด้วยนะครับ ระวังและตรวจสอบเรื่องคุณภาพด้วย เกรงว่าจะเกิดระเบิดหรืออันตรายกับตัวผู้ใช้งาน ซึ่งจริงๆ แล้วตอนนี้ยังไม่มี iPhone 5 นะครับ

Sources: matichon.co.th