Facebook เปิดให้เลือกเพศสภาพรองรับความหลากหลายทางเพศ

FB-custom-gender-640x587

ที่ผ่านมา Facebook มีนโยบายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้กับเพศสภาพใหม่ๆ และล่าสุด Facebook เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบุเพศสภาพได้อิสระ

ปกติแล้ว การเลือกเพศสภาพจะมีแค่ Male (ผู้ชาย) หรือ Female (ผู้หญิง) แต่การอัปเดทใหม่ของ Facebook เร็วๆ นี้ ได้เปิดให้ผู้ใช้ได้ปรับความต้องการทางเพศของตัวเอง (Custom) ได้อย่างอิสระ โดยเพียงเลือก Custom ในเมนู Gender จากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกเพศสภาพตามที่ต้องการได้ทันที

ทั้งนี้การเปิดให้ผู้ใช้ Facebook ได้เลือกเพศสภาพของตัวเองนั้น ถือว่าเป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับกระแสเสรีนิยมของโลกที่มีการส่งเสริมให้มนุษย์แสดงออกทางอัตลักษณ์อย่างเสรี และไม่เป็นการปิดกั้นหรือกดทับทางความคิด หรือความต้องการทางเพศนั่นเอง

พร้อมกันนี้ทาง Facebook ยังได้บอกอีกด้วยว่า เร็วๆ นี้ จะมีการอัปเดทเรื่อง Policy ใหม่ๆ เพื่อรองรับต่อคอมมิวนิตี้ของกลุ่ม LBGT (lesbian, gay, bisexual, and transgender)

ปล. ผู้เขียนใช้ Facebook UK พบว่า ยังไม่มีฟังก์ชันนี้ให้เปลี่ยนในเวลานี้ เข้าใจว่าช่วงแรกเปิดโอกาสให้กับ Facebook US ก่อนครับ

ที่มา: Mashable