หน้าแรก Tech News

กสทช. ร่วมกับตำรวจ ผุด SMS 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายฟรี

sms191

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)เปิดโครงการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่าน SMS หมายเลข 191 โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุร้ายให้แก่ประชาชน โดยผ่านผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 บริษัทใหญ่ในประเทศไทย คือ  AIS DTAC TRUEMOVE TOT และ CAT เมื่อพบเจอด่วนเหตุร้าย สามารถแจ้งเหตุ พร้อมระบุสถานที่เกิดให้ชัดเจน แล้วส่ง SMS ไปที่หมายเลข 191 ทันที เมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังฐานข้อมูล SMS 191 เจ้าหน้าที่รับเหตุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการวิเคราะห์ และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 หรือสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียง ออกไปทำหน้าที่ระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป

ที่มา : กสทช.