หน้าแรก Operator dtac

dtac ยืนยันให้ความสนใจคลื่น 2300 MHz จาก TOT นำไปพัฒนาด้าน Voice และ Data

dtac 890x489 - dtac ยืนยันให้ความสนใจคลื่น 2300 MHz จาก TOT นำไปพัฒนาด้าน Voice และ Data

dtac เปิดเผยเตรียมเข้าร่วมการให้บริการคลื่น 2300 MHz ของ TOT โดยจะนำคลื่นนี้มาให้บริการทั้ง Voice และ Data

ภายหลังจากสำนักงานกสทช.อนุญาตให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ในการนำคลื่นความถี่ 2300 MHz มาให้บริการ โดยในเวลานี้ทาง dtac เปิดเผยว่า จะเข้ารับเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการคลื่น 2300 MHz อย่างแน่นอน

โดยระบุว่า ถ้าหาก dtac ได้เป็นคู่ค้าทางการให้บริการกับ TOT จะนำคลื่น 2300 MHz ที่ว่านี้มาให้บริการทั้งในส่วนของ Voice (การให้บริการด้านเสียง) และ data ด้วยเทคโนโลยี LTE และจะนำคลื่นนี้มาพัฒนาต่อยอดในการนำพาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป