DITO จากฟิลิปปินส์บรรลุหลักชัยสำคัญ ดำเนินการเฟสแรกเสร็จสมบูรณ์สำหรับการย้ายสู่ศูนย์ข้อมูลโครงข่ายแกนหลัก 5G SA ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเอง

มะนิลา ฟิลิปปินส์, 28 พ.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

จากสถิติล่าสุด มีผู้ให้บริการเครือข่ายราว 50 รายทั่วโลกที่ได้ดำเนินการติดตั้งใช้งาน 5G SA เสร็จสมบูรณ์ ในกลุ่มผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ที่ขณะนี้กำลังก่อสร้างโครงข่ายแกนหลักชนิด 5G Standalone (5G SA Core Network) DITO เป็นตัวแทนที่เป็นแบบอย่างของโครงข่ายแกนหลักแบบ SA โดยในการแสวงหาความสำเร็จด้าน 5G SA นั้น DITO ได้เป็นผู้นำในการก่อสร้างโครงข่ายแกนหลัก 5G SA เสร็จสมบูรณ์ และเพิ่งเปลี่ยนผ่านจากการเช่าสู่การเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลแกนหลักโดยแบ่งการดำเนินการเป็นขั้นตามเฟส

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา DITO ประสบความสำเร็จในการสร้างโครงข่ายแกนหลัก 5G SA บนคลาวด์อย่างสมบูรณ์ที่มีการผนวกรวมและกระจายตัว เครือข่ายที่มีการผนวกรวมอย่างสมบูรณ์แสดงถึงการผนวกรวมระหว่าง 4G กับ 5G อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายที่กระจายตัวระดับประเทศอยู่ใกล้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งมอบประสบการณ์บริการรับส่งข้อมูลและเสียงที่มีคุณภาพดี ขณะที่เครือข่ายบนคลาวด์อย่างสมบูรณ์หมายถึงสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายสำหรับกิจการโทรคมนาคมที่อยู่บนคลาวด์โดยสมบูรณ์ (Native Telecom Cloud)


DITO บรรลุการดำเนินการเชิงพาณิชย์กับโครงข่ายแกนหลักแบบ 5G SA ตลอดจนทดสอบบริการโทรด้วยเสียง VoNR เสร็จสมบูรณ์ และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบสมรรถนะการแบ่งย่อยเครือข่าย (network slicing)

โครงข่ายแกนหลักของ DITO ใช้ประโยชน์จากความซ้ำซ้อนในระดับศูนย์ข้อมูล (DC) ระดับองค์ประกอบเครือข่าย (NE) และระดับระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของเครือข่าย DITO ได้สร้างศูนย์ข้อมูลแกนหลักของตนเองซึ่งสอดรับกับมาตรฐานของกิจการโทรคมนาคม และได้ย้ายจากศูนย์ข้อมูลแกนหลักที่เช่าอยู่ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

นับตั้งแต่ปี 2565 DITO ได้ริเริ่มโครงการย้ายจากศูนย์ข้อมูลแกนหลักแบบเช่าสองแห่งสู่ศูนย์ข้อมูลแกนหลักที่เป็นเจ้าของเอง ซึ่งเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูง เนื่องจากครอบคลุมอุปกรณ์มากกว่า 3,000 ชิ้นและปฏิบัติการมากกว่า 400 รายการ ตลอดจนมีผู้ใช้บริการเครือข่ายที่กำลังใช้งานอยู่อีกหลายสิบล้านราย ขณะนี้ศูนย์ข้อมูลแกนหลักแห่งแรกได้ดำเนินการย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการย้ายศูนย์ข้อมูลแกนหลักแห่งที่สอง

ความท้าทายหลักที่ DITO เผชิญระหว่างการย้ายศูนย์ข้อมูลแกนหลักมีดังต่อไปนี้

มีปฏิบัติการย้ายหลายรายการ จำเป็นต้องจัดการให้แน่ใจว่าไม่ส่งผลกระทบกับบริการ

มีการย้ายบริการมากกว่า 400 รายการ สร้างความท้าทายอย่างมากต่อการดำเนินงานของระบบอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพ เนื่องจากศูนย์ข้อมูลแกนหลักเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ จึงต้องมีการจำกัดระยะเวลาการหยุดชะงักของบริการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบใดต่อประสบการณ์ผู้ใช้ เช่นนี้ถือเป็นความท้าทายใหญ่หลวงสำหรับความแม่นยำและความมั่นคงปลอดภัยของการจัดการแก้ไขเชิงเทคนิค

อุปกรณ์จำนวนมหาศาล จำเป็นต้องมีการทำงานสอดประสานข้ามระบบงานหลายรายการ

โครงการย้ายศูนย์ข้อมูลนี้ครอบคลุมผู้ให้บริการอุปกรณ์โทรคมนาคมมากกว่า 10 รายและหลากหลายระบบงานบริการ ทั้งโครงข่ายแกนหลัก บริการเสริม (VAS) กลุ่มทรัพยากรคลาวด์ไอที ระบบไอที และอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนสอดประสานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลระหว่างผู้ให้บริการหลายราย

ปฏิบัติการมีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีสมรรถภาพที่แข็งแกร่งสำหรับแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของเครือข่าย

ตลอดทั้งกระบวนการย้ายครอบคลุมอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลและส่วนต่อประสานไร้สายทั้งหมด ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับทั้งโครงข่ายแกนหลัก จึงอาจก่อความเสี่ยงสูงที่จะกระตุ้นให้เกิด signaling storm ระดับใหญ่ ส่งผลเป็นการขัดข้องของเครือข่าย จึงจำเป็นต้องมีการจำลองก่อนปฏิบัติการและมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ DITO ได้รวบรวมความพยายามจากหลายแผนกของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับโครงการนี้ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและจัดการทีละประการ

  • การจัดเตรียมวิธีจัดการแก้ไขอย่างครอบคลุม: เนื่องจากโครงการนี้มีการย้ายสถานีฐานไร้สายทั้งหมด การย้ายพอร์ตไฟเบอร์โดยรอบโดยทันที และการบูรณาการแพลตฟอร์มบริการใหม่ ทีมงานของโครงการจึงได้จัดเตรียมหลากหลายวิธีการจัดการแก้ไข อย่างเช่น การสอดประสานระดับหลายศูนย์ข้อมูล (multi-DC) การรวบรวมกลุ่มไฮบริดที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบเครือข่าย (multi-NE) และอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบย้ายได้อย่างราบรื่น ปฏิบัติการนี้เป็นไปตามข้อเสนอและ MOP อย่างเคร่งครัดเพื่อดำเนินการติดตามเสถียรภาพและค่อย ๆ ปลดองค์ประกอบเครือข่ายให้เสร็จสิ้น พร้อมกับการย้ายอย่างราบรื่น โดยมีหลากหลายแนวคิดและการดำเนินการเชิงนวัตกรรมในทั้งนโยบายการจัดการแก้ไขและการบริหารจัดการ ในแง่นี้ DITO ดำเนินการตรวจสอบข้ามระบบงานเพื่อให้มีความแม่นยำในการจัดการแก้ไขการย้าย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดการแก้ไขการย้ายมากกว่า 80 ครั้ง ครอบคลุมโครงข่ายแกนหลัก เครือข่ายบริการ เครือข่ายข้อมูล และระบบงานไอที เพื่อจำกัดผลกระทบต่อบริการต่าง ๆ ระหว่างการย้ายบริการ ขณะนี้ศูนย์ข้อมูลแกนหลักแห่งแรกได้ย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว และศูนย์ข้อมูลแกนหลักแห่งที่สองอยู่ระหว่างดำเนินการ
  • การควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด: มีการระบุความเสี่ยงของกระบวนการย้ายในเชิงลึกและบริหารจัดการล่วงหน้า ครอบคลุมด้านระยะเวลาการดำเนินโครงการ ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย สมรรถนะของเครือข่าย และการเคลื่อนย้ายฮาร์ดแวร์ มีการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลในการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าโครงการจะเป็นไปอย่างสำเร็จ โดยเฉพาะในแง่ของการดำเนินบริการ ความซ้ำซ้อน การจำลองการย้ายและการย้ายระบบโดยทันทีของทั้งเครือข่าย ซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมปฏิบัติการจริง ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการย้ายจริง ทีมงานจำลองแต่ละระดับของความซ้ำซ้อนทั้ง 8 ระดับ ทั้งระดับศูนย์ข้อมูล ระดับเครือข่าย ระดับองค์ประกอบเครือข่าย ระดับลิงก์ และอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไปได้ของโครงการย้ายนี้
  • การคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ: มีการพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรและการคุมต้นทุนตลอดทั้งวงจร มีการจัดสรรบุคลากรอย่างสมเหตุสมผล และมีการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมต่าง ๆ ซึ่งลดต้นทุนโดยรวมของโครงการย้ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการย้ายได้อย่างมาก

ขณะนี้ DITO ได้ดำเนินการย้ายศูนย์ข้อมูลแกนหลักแห่งแรกเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีผลกระทบและการหยุดชะงักของบริการ พร้อมทั้งขยายสมรรถนะเครือข่ายและเพิ่มความเชื่อถือได้ของเครือข่ายได้สำเร็จ ซึ่งส่งผลเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของผู้ใช้บริการ 4G และ 5G SA

โครงการย้ายศูนย์ข้อมูลแกนหลักของ DITO ถือเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนสูง เสี่ยงสูง และท้าทายอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบเครือข่ายและผู้ใช้บริการที่มีค่าจำนวนมาก โครงข่ายแกนหลักแบบ SA มีความซับซ้อนมากกว่าโครงข่ายแกนหลักแบบ NSA โดยมีระยะเวลาก่อสร้างเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนานกว่าเก้าเดือน อย่างไรก็ตาม DITO ดำเนินโครงการนี้ได้สำเร็จ โดยรับประกันความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจและคว้าประโยชน์จากมูลค่าตามศักยภาพของโครงข่ายแกนหลักแบบ SA ในการก้าวสู่อนาคตต่อไป

View original content to download multimedia: Read More