[บทความ] รู้ไว้ใช่ว่า OPPO, Vivo, OnePlus มีเจ้าของเดียวกัน

คอนเทนต์ใหม่ของเว็บไซต์ Mobiledista เราเรียกง่ายๆ ว่า Did you know ที่แปลว่า รู้หรือไม่ ซึ่งจะนำเสนอสิ่งที่คิดว่า น่ารู้มาฝากเป็นประจำ