OnePlus ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ OnePlus 3T 15 พฤศจิกายน, มาพร้อม Android 7

OnePlus อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนสัญชาติจีน เตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ เป็นรุ่นอัปเกรดของ OnePlus 3 ภายใต้ชื่อ OnePlus 3T ในวันที่ 15 พ.ย.นี้

[บทความ] รู้ไว้ใช่ว่า OPPO, Vivo, OnePlus มีเจ้าของเดียวกัน

คอนเทนต์ใหม่ของเว็บไซต์ Mobiledista เราเรียกง่ายๆ ว่า Did you know ที่แปลว่า รู้หรือไม่ ซึ่งจะนำเสนอสิ่งที่คิดว่า น่ารู้มาฝากเป็นประจำ