รองผบ.ตร. สั่งตำรวจไทยรายงานอาชญากรรมผ่าน Line เริ่ม 15 ธ.ค. 55

line-300x300

พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.)  โทรสารสั่งการในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ถึง ผบช.น. ผบช.ภ.1-9 ผบช.ศชต. สั่งการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานในตร. ได้แก่ บช.ภ.3และ ภ.4  ใช้ประโยชน์จาก Line  ในการบริหาร สั่งการแล้วเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานดี   โดยแบ่งเครือข่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มระดับบช.ภ. ตั้งแต่ผบช.-ผบก.
  2. กลุ่มระดับบก./ภ.จว ตั้งแต่ระดับผบก.-สว.หัวหน้างานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

โดยให้ใช้ Line รายงานคดีสำคัญที่เป็นที่สนใจของประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งข้อสั่งการความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้หน่วยต่างๆต้องรายงานความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการรายงานข้อมูลด้านการปราบปรามผ่าน Line ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบทุกเดือน

ที่มา  : มติชน

ตัวอย่างการใช้ Line รายงานเหตุในปัตตานี ของ ภ.จว.ปัตตานี  
linethaipolice
ขอบคุณภาพประกอบจาก @ZakCop