DEK65 อยากเป็น No.1 ในสายงาน Service ห้ามพลาด!!

ขอเชิญชวนน้องๆ DEK65 ที่อยากเป็น No.1 ในสายงาน Service
ที่โค้ชให้โดยตัวจริงด้านบริหารงานโรงแรม ห้ามพลาด!!
พร้อมชมเทคนิคการชงเครื่องดื่ม และการทำเบเกอรี่
แถมการฝึกยิ้มเพื่อปรับบุคลิกภาพสไตล์ SPU
มาคุยกันสดๆ วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เวลา 18.00 – 20.00 น. (ผ่าน Zoom)
ลงทะเบียนจองที่นั่งด่วน https://forms.gle/pMuJzpX7C2WbkdqXA
สอบถามโทร. 08 4751 2902 (แนะแนวพี่อ้อยใจ)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Marketing-2021_10_1226_Banner-แนะแนวออนไลน์ว.การท่องเที่ยว_Banner-News-Activity-800x510-px.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง