DEK SITI SPU ลงพื้นที่อยุธยา โครงการ U2T แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการ

800-0.jpg299878419_1781911022154157_3184374650761169640_n-1.jpg

เก็บตกการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงของ เหล่านักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME (ภาคกลาง) กรณีศึกษาจังหวัดอยุธยา ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล “สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง