DEK บริหารธุรกิจ SPU เรียนรู้ “ถอดวิธีคิดธุรกิจ เจ้าของแบรนด์ YUEDPAO (ยืดเปล่า)” ผ่านโครงการ The Business Professional

sbs-0.jpg313199856_10159052602092584_266767372957953643_n-1.jpg

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา โครงการ The Business Professional โดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาบริหารธุรกิจ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อ “ถอดวิธีคิดธุรกิจ เจ้าของแบรนด์ YUEDPAO (ยืดเปล่า)” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ คุณทนงศักดิ์ แซ่เอี้ยว CEO แบรนด์ยืดเปล่า เสื้อยืดสุดเกรียนโดนใจวัยรุ่น มาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดเต็มทั้งความสนุก ความรู้ และประสบการณ์ พร้อมได้แลกเปลี่ยนเปิดไอเดียใหม่ๆให้น้องๆนักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในอนาคตได้แบบสุดปัง! ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง