DEK ธุรกิจการบิน SPU สุดเจ๋ง! กวาด 4 รางวัล ประกวด Miss Queen Universe 2022 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

OT-2022_10_433_Congrats-Tourism_พลอย_Banner-800x510-px-0.png01-1.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “น้องพลอย” นางสาวกชกร พลชู นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พกพาความสวยและความสามารถ กวาด 4 รางวัล อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1st Runner up Miss Queen Universe 2022 ,รางวัล Shining Star ,รางวัล Best Look และรางวัล Best Evening Gowns จากการเข้าร่วมประกวด Miss Queen Universe 2022 โดยมี ที่ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประกวด ณ ห้องอาหารเพลินตา อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเร็วๆนี้
สำหรับการจัดการประกวด Miss Queen Universe 2022 ชิงรางวัลมูลค่า100,000 บาท ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีใจรักกล้าแสดงออก ได้มีเวทีสำหรับการแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และมีกิจกรรมทำในช่วงปิดภาคเรียน อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ซึ่งมี นางสาวณัฏฐ์ชฎา สุวรรณรัชตมณี ผู้บริหาร Crown Hunt international Ms.of the year 2019 เป็นประธานจัดงานฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง