CyanogenMod 9 RC เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

การรอคอยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว เมื่อทีม CyanogenMod ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลด CyanogenMod 9 ในเวอร์ชั่น Release Cardidate ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดสำหรับมือถือแอนดรอยด์บางรุ่น ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีพวก Galaxy Nexus, Galaxy S2, Nexus S เป็นต้น

สำหรับใครที่อยากใช้งาน CyanogenMod 9 ในเวอร์ชั่น RC (เกือบจะสมบูรณ์ อาจมีแก้ไขอีกเล็กน้อยก่อนปล่อยจริง) ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ CyanogenMod Download ครับ

51214-debut12-51214

via Android Police