COVERMARK อบรมความรู้แก่พนักงานขาย

ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนัยนา เพ็ญวุฒิกุลกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มยอดขายด้วยการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า” ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง COVERMARK ประจำสาขากรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมทักษะและกลยุทธ์ด้านการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

COVERMARK2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บมจ.โอซีซี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง