สภากาชาดไทยเปิดตัวสติกเกอร์ฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ รายได้ทั้งหมดมอบการกุศล

line-sticker-by-thai-red-cross-society

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดและบริษัทไลน์ ประเทศไทย เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสติกเกอร์บนแอปพลิเคชั่นไลน์มีทั้งหมด 16 ภาพ

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Line Sticker Shop  ชื่อชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2557 จนถึงวันที่ 3 มี.ค. 2558 ในราคา 50 coins หรือประมาณ 30 บาท

via Thairath