Lazada

BlackBerry เลิกผลิต BlackBerry Classic ถาวร

BlackBerry

การผจญภัยอันแสนยาวนานของ BlackBerry Classic ได้สิ้นสุดลงแล้ว หลังการประกาศอย่างเป็นทางการของ BlackBerry บนหน้าเว็บไซต์

การประกาศหยุดผลิต BlackBerry Classic ไม่ได้ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากนัก เนื่องจากว่าธุรกิจสมาร์ทโฟนในปัจจุบันไปไกลเกินกว่าที่ BlackBerry Classic จะตามทันอีกต่ไปแล้ว โดยเฉพาะความสามารถทัชสกรีนที่เป็นเรื่องจำเป็นกว่า การพิมพ์ด้วย Hard Keyboard (แม้มันจะน่าถวิลหาก็ตาม)

ทั้งนี้ Ralph Pini หัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ของ BlackBerry ระบุว่า หลังการสิ้นสุดของ BlackBerry Classic รวมถึงมือถือในตระกูล BBOS สิ่งต่อไปที่ BlackBerry จะเข้ามาเติมเต็มก็คือ สินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาดสมาร์ทโฟนยุคปัจจุบัน รวมถึงยังคงเน้นเรื่องของความปลอดภัยในด้านการเข้ารหัสอันเป็นจุดขายของ BlackBerry ที่จะยังคงส่งต่อมายังสมาร์ทโฟนรุ่นหลังจากนี้

BBClassic

ถ้าหากใครที่ยังต้องการ BlackBerry Classic ไม่ว่าจะเก็บเป็นอนุสรณ์หรือใช้งานจริงๆ ก็ตาม ยังหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป อีกทั้ง BlackBerry เองก็จะยัง support  ด้าน software ให้อีกพักใหญ่ๆ

ที่มา: BlackBerry