Bitkub Blockchain Technology นำเทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Saturday School BIG DAY 2022” กับเป้าหมายที่พร้อมสนับสนุนการศึกษาและมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย

กรุงเทพมหานคร, 12 กันยายน 2565 – Bitkub Blockchain Technology ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Bitkub NFT แพลตฟอร์มศูนย์รวม NFT (Non-Fungible Token) ในรูปแบบของตลาดแรก ซึ่งในปัจจุบันเป็นตลาด NFT ที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมผู้สร้างสรรค์ผลงาน NFT ที่มีการนำมาใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Saturday School BIG DAY 2022: Saturday Supermarket” กับเป้าหมายที่พร้อมสนับสนุนการศึกษาและมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 10-13 กันยายน 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 และการประมูลจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Bitkub NFT ในรูปแบบออนไลน์

เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี นอกจากเทคโนโลยีบล็อคเชนจะเข้ามาปฏิวัติในโลกของธุรกิจและแวดวงการเงินแล้ว ยังมีบทบาทในการยกระดับภาคการศึกษา ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดและสนับสนุน พร้อมทั้งมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยมากขึ้น 

กิจกรรม Saturday School BIG DAY 2022: Saturday Supermarket มีเป้าหมายให้เยาวชนได้นำเสนอผลงานจากการพัฒนาระหว่างเข้าร่วมโครงการ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเกิดไอเดียในการต่อยอดการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยในครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงและประมูลผลงานบนแพลตฟอร์ม Bitkub NFT ภายใต้แนวคิด “Future Bangkok” หรือ กรุงเทพมหานครแห่งอนาคต เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถสะสมผลงานดิจิทัลอาร์ต ภาพถ่าย และดนตรีรวม 15 ผลงาน ทั้งนี้ รายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้เยาวชนผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสนับสนุนมูลนิธิเพื่อเดินหน้าการเปิดโรงเรียนวันหยุดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน และการขยายสู่จังหวัดอื่น ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ Bitkub NFT และ Bitkub Chain ได้ที่ 
Bitkub NFT
Website : https://www.bitkubnft.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/bitkubnft 

Bitkub Chain
Website : https://www.bitkubchain.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial 
Twitter : https://twitter.com/bitkubchain 

#BitkubNFT #SaturdaySchool #NFT  #BitkubChain #ThaiBlockchain #PoweredbyBitkubBlockchainTechnology 

20220909_NFT_Saturn-LAB-PR.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ฺBitkub Capital Groups

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง