Lazada

Bitkub ช่วยเหลือนักลงทุน INF เป็นมูลค่ารวม 190 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

บิทคับได้ทำการจ่ายเงินช่วยเหลือนักลงทุนที่ลงทุนในเหรียญ INF (Infinitus) เป็นมูลค่ารวมกว่า 190 ล้านบาทโดยใช้งบประมาณของบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากมีประกาศระงับการซื้อขายเพื่อพิจารณาถอดถอนเหรียญดังกล่าวออกจากกระดานซื้อขาย Bitkub อย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

สำหรับเหตุผลที่ทางบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้ตัดสินใจถอดถอนเหรียญ INF ออกจากกระดานเทรด Bitkub สืบเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯตรวจสอบพบว่า ทางบริษัทผู้ออกเหรียญ INF ขาดการพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลานานประกอบกับการไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ มีความล่าช้าในการตอบรับการขอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ และขาดการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทางบิทคับได้พยายามติดต่อบริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพื่อให้แก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพิกเฉยและไม่ได้แจ้งกำหนดเวลาของการแก้ไขแผนและคุณสมบัติที่ชัดเจนกลับมาแต่อย่างใด

2.บริษัทฯตรวจสอบพบว่าการซื้อขายเหรียญ INF ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปรากฎรายการซื้อขายจากกลุ่มลูกค้าที่น่าสงสัยบางราย ทยอยโอนเหรียญ INF จำนวนมากเข้ามายังศูนย์ซื้อขายของบริษัทฯ (Exchange) เพื่อขายเหรียญดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณการขายมากกว่าปริมาณการซื้อในตลาด จึงส่งผลกระทบด้านราคาเหรียญกับนักลงทุน ประกอบกับการที่เหรียญดังกล่าวถูก List อยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัทฯเพียงแห่งเดียว ทำให้บริษัทฯต้องพิจารณาระงับการซื้อขาย และการฝากเหรียญ INF ชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัทฯที่ไม่สามารถโอนเหรียญไปขายที่ Exchange อื่นได้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา บริษัทฯจึงช่วยเหลือค่าเสียหายให้กับนักลงทุนเหรียญ INF ทุกท่าน โดยใช้งบประมาณของบริษัทฯ อ้างอิงราคาจากต้นทุนการซื้อเหรียญ INF นับจากจำนวนเหรียญ INF ในกระเป๋า (Wallet) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะช่วยเหลือไม่เกินกว่ามูลค่าเหรียญที่ลูกค้ามีการซื้อบนกระดานของบริษัทฯและยังถือครองเหรียญดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมเหรียญที่ลูกค้าได้รับโอนมาจากบุคคลอื่น

บริษัทฯได้ดำเนินการจัดส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนเหรียญล่าสุด ต้นทุนเฉลี่ยที่ซื้อเหรียญ INF จำนวนเงินบาทที่มีการโอนเข้ามาในกระเป๋า (Wallet) พร้อมระบุวิธีการรับเงินให้ทราบ ขณะที่จำนวนเหรียญ INF ที่ลูกค้าถือครองยังคงเหลือเท่าเดิมและสามารถถอนออกได้

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด จึงขอให้นักลงทุนทุกท่านอุ่นใจเมื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบิทคับ เพราะเราจะคอยสอดส่องพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด และดำเนินการปกป้องสินทรัพย์ของท่านอย่างทันท่วงที