BEST Express ส่งต่อน้ำใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

คุณอรนลิน ทิณรัตน์ เจ้าของแฟรนไชส์หลัก BEST Express สาขาแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และทีมพนักงานตัวแทน บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินหน้าสานต่อโครงการ “BEST (เบสท์) ปันสุขเพื่อสังคม” ปี 2565 โดยมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยเฉพาะ ด้วยความปรารถนาที่อยากให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริง โดยมีผู้อำนวยการ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอชทีและนมผงคละรวมกันจำนวนมาก ส่งต่อน้ำใจจากพี่ ๆ ครอบครัวเบสท์ทั่วประเทศ ที่ปันสุขสู่น้อง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์ โดยโครงการ “BESTปันสุขเพื่อสังคม” นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

2-BEST-CSR.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง