BEST Express สานต่อกิจกรรมปันสุขแก่มูลนิธิเด็ก

BEST-Express-1-0.jpg

คุณศิรินทิพย์ จริยคุณ ผู้จัดการแผนกการตลาด และทีมพนักงานตัวแทน บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่หยุดเดินหน้ากิจกรรมโครงการ “BEST (เบสท์) ปันสุขเพื่อสังคม” ปี 2565 ส่งต่อน้ำใจจากครอบครัวเบสท์ทั่วประเทศแก่เด็กและเยาวชนในมูลนิธิเด็ก ให้ได้มีโอกาสค้นหาทางเลือกทางการศึกษาและมีโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทน มูลนิธิเด็ก (Foundation for Children) เป็นผู้รับมอบ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอชที คละรวมจำนวน 2 พาเลท เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้เด็ก ๆ ได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ผ่านโครงการ “BESTปันสุขเพื่อสังคม” นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ณ มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เบสท์ เอ็กซ์เพลส

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง