BEST Express คว้ารางวัล BEST SERVICE FRANCHISE 2023

2-BEST-4-0.jpg 2-BEST-3-1.jpg

คุณหวังจึเฉิน (Mr. Wang Zichen) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) เข้ารับรางวัลแฟรนไชส์ไทย สาขาบริการยอดเยี่ยม “BEST SERVICE FRANCHISE 2023” จากงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2566 “Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023” ตอกย้ำความเป็นเลิศในด้านการบริการ และธุรกิจเฟรนไชส์ของ BEST Express อีกทั้งยังได้เข้าชิงรางวัล BEST INNOVATION FRANCHISE และ BEST OVERSEAS FRANCHISE ในรอบสุดท้ายอีกด้วย

สำหรับงานประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยครั้งนี้ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงเป็นการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและความโดดเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ต้นแบบที่ได้รับรางวัล โดยมี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ ชื่อและตำแหน่งจากซ้ายไปขวา (อ้างอิงจากรูป 5 คน)

จากซ้าย

1. นายประสาน บุญไพสิฐศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์

2. Mr. Wang zichen ผู้จัดการใหญ่ ประเทศไทย

3. Mr.Jacky Liao รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์

4. นางสาว ทิฆัมพร ศิริโชคมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์

5. นายเศรษฐวิทย์ หาญชัยรัฐ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง