Home Tech News Android

ASUS จะวางขาย Nexus 7 รุ่น 32GB ในไทย ราคา 9,900 บาท

Google และ ASUS เปิดตัว Nexus 7 รุ่น 3G และเพิ่มรุ่นความจุ 32GB และถอด Nexus 7 Wi-Fi 8GB ออกจากตลาด ลดราคา Nexus 7 Wi-Fi รุ่น 16GB เหลือ 199 ดอลลาร์ ส่วนรุ่น 32GB Wi-Fi ราคาอยู่ที่ 249 ดอลลาร์

ล่าสุดแฟนเพจ ASUS Thailand ประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ Nexus 7 รุ่นความจุ 32GB เป็นที่เรียบร้อย โดยจะวางขายในราคา 9,900 บาท (คาดว่าเลิกขายรุ่น 16GB ในไทย) เริ่มวางขายในงาน Commart

ที่มา ASUS THAILAND

Nexus 7 - ASUS จะวางขาย Nexus 7 รุ่น 32GB ในไทย ราคา 9,900 บาท