Home Tech News Android

สุขสันต์วันเกิด Samsung ก่อตั้งมา 74 ปีแล้ว

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ปี 1938 ลี เบียงชอล (Byung-Chull Lee) ได้ก่อตั้งธุรกิจเล็กๆขึ้นมาที่เมือง แทกู (Taegu) ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 30,000 วอน (ประมาณ 820 บาท)

การดำเนินธุรกิจในตอนแรกของ ลี เบียงชอล คือการส่งออกปลาแห้ง, ผัก และผลไม้ (อาจจะขายแอปเปิลด้วย :p ) ไปยังประเทศจีน และธุรกิจเล็กๆนี้มีชื่อว่า ‘Samsung’  (삼성 ภาษาเกาหลีอ่านว่า ซัม-ซอง) ซึ่งมีความหมายว่า ‘3 ดาว’ ในภาษาเกาหลี

หลังจากนั้นธุรกิจ Samsung ก็ได้กลายมาเป็นบริษัทสิ่งทอ, บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริษัทย่อยอื่นๆอีกมากมาย (มีกระทั่งบริษัทส่งออกเครื่องยนต์เครื่องบินด้วย) ซึ่ง Samsung เป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกของประเทศเกาหลี จนมาถึงปี 2012 ได้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบัน

“สุขสันต์วันเกิด Samsung ถ้าไม่มี Samsung ไม่มีมือถือตระกูล Galaxy และ Galaxy Nexus ในวันนี้ครับ”

Samsung-1938

(Samsung ยุคเริ่มแรกเมื่อปี 1938)

 

ที่มา Samsung USA, Wikipedia

Comments