หน้าแรก Tech News iOS

Apple Store Online ประเทศไทยเปิดขาย iPad mini แล้ว 16GB Wi-Fi 11,200 บาท

2-11-2555 13-32-56

Apple Store Online ประเทศไทยได้เปิดให้สั่งซื้อ iPad mini เป็นที่เรียบร้อย ราคาเริ่มต้นสำหรับรุ่น Wi-Fi 16GB อยู่ที่ราคา 11,200 บาทเท่านั้น เป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT 7%) ใครสนใจสามารถสั่งซื้อกันได้ ของจะส่งถึงบ้านท่านใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับจากวันที่สั่งซื้อ

iPad mini Wi-Fi

2-11-2555 13-49-25

  • iPad mini Wi-Fi 16GB ราคา 11,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • iPad mini Wi-Fi 32GB ราคา 14,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • iPad mini Wi-Fi 64GB ราคา 17,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

iPad mini 3G + Wi-Fi

2-11-2555 13-50-09

  • iPad mini Wi-Fi 16GB ราคา 15,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • iPad mini Wi-Fi 32GB ราคา 18,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • iPad mini Wi-Fi 64GB ราคา 21,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)