Home Tech News iOS

Apple Store ประเทศไทยหั่นราคา iPad 2 ลง เริ่มต้น 13,500 บาท

เป็นธรรมเนียม เมื่อมี iPad รุ่นใหม่เปิดตัว ซึ่งในรอบนี้คือ new iPad เพราะฉะนั้น iPad 2 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็ต้องตกรุ่นและมีการปรับลดราคาไปครับ โดย Apple Store ประเทศไทยก็ได้มีการปรับลดราคา iPad 2 ลงมาแล้ว โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 13,500 บาทในรุ่น WiFi 16GB ส่วนรุ่น WiFi + 3G นั้นมีราคาเริ่มต้นที่ 17,500 บาท

รุ่น WiFi

  • iPad 2 WiFi 16GB ลดเหลือ 13,500 บาท (จากเดิม 15,900 บาท)
  • iPad 2 WiFi 32GB ลดเหลือ 16,500 บาท (จากเดิม 18,900 บาท)
  • iPad 2 WiFi 64GB ลดเหลือ 19,500 บาท (จากเดิม 21,900 บาท)

รุ่น WiFi+3G

  • iPad 2 3G 16GB ลดเหลือ 17,500 บาท (จากเดิม 19,900 บาท)
  • iPad 2 3G 32GB ลดเหลือ 20,500 บาท (จากเดิม 22,900 บาท)
  • iPad 2 4G 64GB ลดเหลือ 23,500 บาท (จากเดิม 25,900 บาท)

 

ipad 2 discount 1 - Apple Store ประเทศไทยหั่นราคา iPad 2 ลง เริ่มต้น 13,500 บาท

ipad 2 discount 2 - Apple Store ประเทศไทยหั่นราคา iPad 2 ลง เริ่มต้น 13,500 บาท

Via Apple Store ประเทศไทย