Apple คัดค้านการนำปืนไรเฟิลมาเป็นอีโมจิ

ปัญหาการถือครองอาวุธปืน ถือกำลังเป็นปัญหาเรื้อรังในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยล่าสุดเกิดขึ้นที่เมืองออร์แลนโด้ และเพื่อไม่ให้เป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับอาวุธปืนทางอ้อม Apple จึงปฏิเสธการนำปืนไรเฟิลมาเป็น emoji

รายงานจากเว็บไซต์ Buzzfeed เปิดเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการ encoding อีโมจิ (emoji) ใหม่ๆ เข้ามาซึ่งหนึ่งในอีโมจิใหม่ๆ ที่ว่านั้น มีรูปปืนไรเฟิล อันเป็นหนึ่งในอีโมจิที่พัฒนามาเพื่อโปรโมทในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่จัดขึ้นในเมืองริโอ เดอ จาเนโร ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้

งานนี้ Apple ไม่เห็นด้วยที่จะบรรจุอีโมจิรูปปืน ก็เลยมีแผนที่จะไม่นำอีโมจิลายใหม่มาใส่ไว้ในระบบปฏิบัติการ iOS 10 โดยหวังว่าจะได้ไม่เป็นการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธปืนทางอ้อม

นอกเหนือจากนี้บริษัทใหญ่อย่าง Microsoft และ Google ก็คัดค้านเรื่องนี้เช่นกัน

ที่มา: Buzzfeed