Android 6.0 รองรับการใช้ ‘สแกนลายนิ้วมือ’ ใน Play Store

Android 6

ระบบสแกนลายนิ้วมือกลายเป็นมาตรฐานกลางในการใช้งานสมาร์ทโฟนปัจจุบันแล้ว เพราะไม่ได้มีไว้แค่การปลดล็อกตัวเครื่องเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการซื้อแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอีกด้วย ซึ่งความสามารถที่ว่านี้จะมีให้ใช้งานใน Android 6.0

แต่ถึงกระนั้นก็ต้องบอกว่า ระบบสแกนลายนิ้วมือที่จะนำไปผูกกับ Google Play Store นั้น มีเงื่อนไขสำคัญตรงที่ว่า จะต้องเป็น Android 6.0 Mashmallow รวมไปถึงดีไวส์หรืออุปกรณ์ที่จะใช้การสแกนลายนิ้วมือ ก็ต้องเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ซึ่งในเวลานี้ก็มีเฉพาะ Nexus 5x และ Nexus 6P เท่านั้นที่มีฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือ

ทั้งนี้สแกนลายนิ้วมือจะถูกตั้งค่าปิดจากโรงงาน ถ้าหากต้องอยากเปิดการใช้งานจะต้องไปที่เมนู Setting ของ Play Store ในส่วน User Control ซึ่งทางระบบจะร้องขอรหัสผ่าน Google Account ของเราด้วย

ที่มา: Android Police