Facebook เพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อเด็กๆ หายไป

facebook-amber-alert-2014-01-13-01

Facebook เครือข่ายสังคมอันดับหนึ่ง เปิดฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า Amber Alerts ในหน้า News Feed สำหรับแจ้งเตือนเวลาที่เด็กในการดูแลหายไป

งานนี้ Facebook ร่วมมือกับ National Center for Missing และ Exploited Children ในการแจ้งเตือนข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ ที่หายตัวไป โดยข้อมูลจะแสดงโลเกชันที่ใกล้เคียงกัน เช่น เด็กหายในรัฐมิซซูรี่ ก็จะแสดงผลให้กับผู้ใช้งานในรัฐมิซซูรีเห็น การแสดงผลจะแสดงผ่านหน้า news feed ซึ่งจะมีข้อมูลสำคัญบอกให้มาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย วันที่หายตัวไป อายุ เพศ สีผิว ส่วนสูง เป็นต้น 

ทั้งนี้การแสดงผลผ่านหน้า news feed จะไม่แสดงตัวเลขนับเป็น notifications ปกติ 

ขณะเดียวกันการแสดงข้อมูลเด็กหายผ่าน Facebook เป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นอีกครั้งบนโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่ง เพราะด้วยความที่ Facebook มียอดผู้ใช้งานมากที่สุด ย่อมต้องทำให้เกิดกระแสบอกต่อๆ ผ่านการแชร์ หรือกดไลก์ จนกลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก

อีกทั้งด้วยข้อมูลการแสดงผลกมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนี้โดยตรง ก็น่าจะลดปัญหาการสื่อสารที่ผิดเพี้ยนไป เช่น การนำเสนอข่าวเด็กหายซ้ำ หรือเป็นข้อมูลเก่าก็จะหมดไป 

ที่มา: Engadget