AIS ออก 8 โปรโมชั่นใหม่ คิดค่าโทรเป็นวินาที

AIS ออก 8 โปรโมชั่นใหม่ คิดค่าโทรเป็นวินาที สำหรับลูกค้าในระบบพรีเพดและโพสต์เพด ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยโปรโมชั่นใหม่ในระบบพรีเพด เหมาะกับลูกค้าที่มีพฤติกรรม “โทรสั้น” ในแต่ละครั้งเป็นประจำ และต้องการให้คิดค่าโทรเป็นวินาทีตามการใช้งานจริง ซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลายถึง 6 แพ็กเกจใหม่ ภายใต้ชื่อ “โปร วิวิ” อาทิ แบบที่คิดค่าโทรเป็นวินาที (Per Second) ด้วยอัตราค่าบริการ 1.6 สตางค์ / วินาที หรือแบบที่คิดค่าโทรเป็นบล็อก (Per Block) บล็อกละ 6 วินาที ด้วยอัตราค่าบริการ 9 สตางค์ / 6 วินาที เป็นต้น

Capture1

นอกจากนี้สำหรับลูกค้าในระบบโพสต์เพด เอไอเอสออก โปร iSecond ที่คิดค่าโทรเป็นวินาที โดยมีให้เลือกใช้งานตามพฤติกรรมอีก 2 แพ็กเกจด้วย

ลูกค้าเอไอเอสในระบบพรีเพดและโพสต์เพด ทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ สามารถเลือก โปร วิวิ และ โปร iSecond ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงกด *777 แล้วโทรออก (ฟรี) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีwww.ais.co.th

1 (2)