AIS เคาะโปรโมชันลดราคา iPhone 6s รุ่น 128GB เหลือ 17,500 บาท เฉพาะงาน TME 2016

iPhone 6s
AIS ออกโปรโมชัน AIS Hot Deal ลดราคา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus เฉพาะงาน TME 2016

AIS เปิดโปรโมชัน Hot Deal ลดราคา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus เฉพาะงาน Thailand Mobile Expo 2016 เท่านั้น

โดยโปรโมชันลดราคา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ของ AIS จะมีอยู่ด้วยกัน 3 รุ่น ได้แก่

  • iPhone 6s รุ่น 128GB จากราคาปกติ 26,500 บาท เหลือ 17,500 บาท
  • iPhone 6s Plus ขนาดความจุ 16GB จากราคา 24,500 บาท ดเหลือ 15,500 บาท 
  • ส่วน iPhone 6s Plus 128GB จากราคาปกติหลักสาม หั่นราคาเหลืออยู่ที่ 21,500 บาท

ทั้งนี้โปรโมชัน AIS Hot Deal จะมีเงื่อนไขก็คือ จะต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,000 บาท พร้อมกับสมัครแพกเกจ 4G Hot Deal 888 ขึ้นไป โดยโปรโมชันนี้จะมีเฉพาะงาน Thailand Mobile Expo 2016 เท่านั้น