AIS รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม”

ais

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส รับรางวัลThailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม” ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น และเป็นองค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือ เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องนภาลัย
บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการสื่อสารการตลาด เอไอเอส
  2. นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เอไอเอส
  3. นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส
  4. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส
  5. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  6. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร เออาร์ไอพี
  7. นายมณู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ เออาร์ไอพี