AIIZ สาขาใหม่ล่าสุดของภาคตะวันออก

เอทูแซด สาขาใหม่ล่าสุดของภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่ชั้น G ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้ลูกค้าชาวจันทบุรี ร่วมสัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวที่แสดงออกถึงความเป็นคุณ พร้อมกิจกรรม และสิทธิพิเศษส่วนลดราคาพิเศษสุดคุ้มมากมาย เฉพาะสาขานี้
ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน

AIIZ_02.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: AIIZ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง