เครียดสะสม หมดใจให้สิ่งที่เคยชอบ สัญญาณปรึกษาโรงพยาบาลจิตเวช

เครียดสะสมและหมดใจให้สิ่งที่เคยชอบอาจเป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี อย่ากลัวที่จะปรึกษาโรงพยาบาลจิตเวช

ความเครียดและความกดดันในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากการทำงาน ปัญหาในครอบครัว หรือแม้กระทั่งสถานการณ์โรคระบาด เมื่อเผชิญกับความเครียดเหล่านี้เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการสะสมของความเครียด ส่งผลให้จิตใจท้อแท้ หมดพลังและสูญเสียความสนใจในสิ่งที่เคยรักและชื่นชอบ

อาการหนึ่งของภาวะซึมเศร้าคือการสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก การออกกำลังกาย การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการทำอาหาร สิ่งที่เคยทำได้อย่างสนุกสนานกลับกลายเป็นภาระที่น่าเบื่อหน่าย เนื่องจากความซึมเศร้าทำให้ขาดแรงจูงใจและไร้ซึ่งความสุข

นอกจากนี้ ภาวะซึมเศร้ายังอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความคิด ทำให้มองโลกในแง่ร้าย มีความคิดในเชิงลบ รู้สึกไร้ค่า ไร้ความหมาย และอาจมีความคิดแนวการฆ่าตัวตายในกรณีที่รุนแรง ดังนั้น การสังเกตอาการเหล่านี้ในตัวเองและผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หากสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว ไม่ควรละเลยหรือมองข้าม แต่ควรให้ความสำคัญและปรึกษาโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช เพื่อประเมินสภาพจิตใจและได้รับการรักษาที่เหมาะสม

โรงพยาบาลจิตเวชและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิต ทั้งการรักษาด้วยยาและการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับความเครียดและความซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

แนวทางรักษาโรคซึมเศร้าโดยโรงพยาบาลจิตเวช

โรงพยาบาลจิตเวชมีแนวทางในการรักษาโรคซึมเศร้าที่หลากหลาย โดยจะประกอบด้วยการรักษาหลักๆ ดังนี้

 • การรักษาด้วยยา (Pharmacotherapy)
  • ยากลุ่มสารต้านเคลื่อนไหวเซโรโทนิน (SSRIs) เช่น ฟลูออกซีทีน เซอร์ทาลีน เป็นต้น
  • ยากลุ่มสารต้านเคลื่อนไหวนอร์เอพิเนฟริน-โดปามีน (SNRIs) เช่น เวนลาแฟกซีน ดุลอกซีทีน
  • ยาในกลุ่มอื่นๆ เช่น บุปโปรปิโอน มีร์ทาซาพีน เป็นต้น
 • การบำบัดทางจิตวิทยา (Psychotherapy)
  • การบำบัดด้วยการพูดคุย (Talk Therapy) เช่น การบำบัดแบบไม่เจาะจง การบำบัดเชิงพฤติกรรม การบำบัดแบบการตั้งค่านิยม เป็นต้น
  • การให้คำปรึกษารายกลุ่ม
  • การบำบัดครอบครัว
 • การบำบัดด้วยการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย นันทนาการ เป็นส่วนเสริมในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
 • การติดตามอาการ แพทย์และพยาบาลจะติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น หากคุณหรือคนรอบข้างมีสัญญาณของความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม อย่าละเลยหรือปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไป แต่ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเร็ว เพื่อได้รับการดูแลและการบำบัดที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูสภาพจิตใจและกลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้ง