85 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเพื่อสังคม HuaChiew Happy Healthy Family Day

         โรงพยาบาลหัวเฉียว รพ.เอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  จัดกิจกรรม “HuaChiew Happy Healthy Family Day” เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลครบรอบการก่อตั้ง 85 ปี   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในเชิงป้องกัน ดีกว่าการรักษา โดยมี นางประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์  ธัญญสิริ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในการจัดงาน   

          ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคจอประสาทตาและต้อกระจก  โดยมีวิทยากร คือ นพ.ศุภกร  ศรีหัตถผดุงกิจ (ที่ 4 จากซ้าย)  ศัลยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  นพ.ภัทรวุฒิ  เรืองวานิช  (ที่ 3 จากซ้าย)  อายุรแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา  อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  ศูนย์หลอดเลือดสมอง และพญ.พวงเพชร  นาคะพงศ์ (ที่ 4 จากขวา)  จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ศูนย์จักษุ  ที่มาร่วมให้สาระความรู้ดีดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน

        พร้อมทั้งบูทกิจกรรมจาก 8 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คือ  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หลอดเลือดสมอง  ศูนย์ศัลยกรรม   ศูนย์กระดูกและข้อ  ศูนย์จักษุ  ศูนย์แม่และเด็ก  ศูนย์ทันตกรรม  ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ พร้อมให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพหลากหลายสาขา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว