7 เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Wellness-Tourism-Trend-2.png

เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 7 เทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

1. Wellness Sabbatical สมดุลระหว่างการทำงานเเละสุขภาวะ การทำงานที่เราได้สร้างสมดุลควบคู่ไปกับสุขภาพและสุขภาวะที่ดี สามารถที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานที่ออฟฟิศ อยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม ทำอะไรที่ต้องการก็ได้ และ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้

2. Nature Prescriptions ธรรมชาติคือยารักษาโรคการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม สามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่รวมถึง ความเครียด และโรคซึมเศร้า เนื่องจากคุณประโยชน์ในด้านสุขภาพของการได้อยู่กลางแจ้งและทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

3. Soft Wellness Travel สุขภาวะเเบบเนิบช้าการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า การพักผ่อนเชิงสุขภาพแบบนี้ไม่ใช่การทรมานตัวเอง แต่คือการเติมเติมความสุขให้กับตัวเอง

4. Power Spot การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพลังชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพลังชีวิตและเพื่อเสริมพลังชีวิต คลายเครียด และ ฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง

5. Mycological Retreats การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูด้วยสมุนไพรการฟื้นฟูด้วยสมุนไพรเป็นการดูเเลสุขภาพเเบบองค์รวม โดยอาจจะมีการใช้สารสื่อประสาทรวมด้วย เพื่อต้องการฟื้นฟูสุขภาพใจ เเละ อารมณ์

6 . Holistic Rejuvenation การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม สุขภาพองค์รวมเป็นปรัชญาเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยจะพิจารณาถึงองค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตที่มีความสุข

7. Spiritual Wellness การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อต้องการเชื่อมต่อกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเอง และช่วยกำหนดคุณค่า หลักการ ศีลธรรมหรือความเชื่ออะไรบางอย่างที่เปี่ยมความหมายกับชีวิต โดยใช้หลักการเหล่านี้เพื่อแนะแนวทางในการใช้ชีวิต

สนใจการท่องเที่ยว Wellness Tourism สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID: nat.nsk
เบอร์โทร : 062-8595241
____________________________________________

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่
ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ VIP NATNARA PRIVILEGE CLUB : https://www.natnara-travel.com/form/21/sign-up
Website: https://www.natnara-travel.com
Facebook : https://www.facebook.com/natnaratravelandhotel
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCbUYtwcCb6cIRUVYX3nFDzA
Instagram : https://www.instagram.com/natnara_travel
Twitter : https://twitter.com/NatnaraTravel

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Natnara Travel

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง