หน้าแรก Infographic

[Infographic] 40 ปีของนวัตกรรม Microprocessor ของ Intel

intel_40th_infographic

http://infographiclist.com