3 นศ. ธุรกิจการบินนานาชาติ ม.ศรีปทุม สุดต๊าช!! โชว์ศักยภาพฝึกสหกิจศึกษาพร้อมได้เซ็นสัญญาเป็นพนักงานสายการบินระดับโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักศึกษาเก่งจากรั้ววิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ซึ่งประกอบด้วย นายกฤษฎางค์ สายยนต์, นายธีรโรจน์ ชินรัตน์และ นายพงศธร อมรมงคล นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ SPU-LST Dream Project พร้อมทั้งได้ร่วมงานกับบริษัทระดับโลก Lufthansa Services (Thailand) บริษัทในกลุ่ม Lufthansa German Airlines สายการบินยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของโลก โดยได้เข้าฝึกสหกิจศึกษาพร้อมทั้งเซ็นสัญญาเป็นพนักงานตัวจริงของบริษัท ในตำแหน่ง Passenger Service Agent…เมื่อเร็วๆนี้
ฝึกงานพร้อมทั้งเป็นพนักงานตัวจริง ได้เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ของสายการบินระดับโลก ต้องที่การบินนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เท่านั้น!!! SPUIAB, We Connect you to the skies…

SPU-LST-Dream-Project.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง