Home Tech News Android

มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

Nicklazilla ได้เขียนบล็อกรวบรวม 20 การออกแบบของ Apple ที่ถูก Samsung ลอกเลียนแบบไป ซึ่ง Samsung จะลอก Apple จริงๆหรือไม่นั้น ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเองครับ และ 20 แบบนั้นมีอะไรบ้าง ก็ไปชมกันเลยดีกว่า

1. iPhone 3GS

iphone 3gs - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

2. iPad

ipad - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

3. iPod touch

ipod - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

4. อินเตอร์เฟซของแผนที่ (Maps)

maps - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

5. ไอคอน App Store

appstore - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

6. ร้าน Apple Store

apple store - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

samsung store - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

7. iPhone 4/iPhone 4S

iPhone 4s - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

8. Mac Mini

mac mini - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

9. Macbook Air

macbook - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

10. Smart Cover

samrt cover - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

smart tab 10.1 - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

11. กล่องของ iPad

ipad box - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

12. หน้าตาของแอพบันทึกเสียง

mic - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

13. Camera connection Kit

camera - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

14. คีย์บอร์ดบน iPad

ipad key - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ samsung key - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

15. แอพ Message (SMS)

apple sms - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

16. อุปกรณ์เสริมของ iPad

ipad acc - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

samsung acc - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

17. ชาร์จเจอร์ของ iPhone

iphone charger - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

18. นักแสดงเด็กหญิงจากโฆษณาของ Apple

apple TV - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

19. สาย usb dock cable

usb - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ

 

20. Siri

siri - มาดูกันว่า Samsung ลอกอะไรของ Apple ไปบ้าง ทั้งหมด 20 แบบ