Home Tech News Android

10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

เว็บไซต์ MyColorscreen ได้เผยรายชื่อและหน้าตาของ Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011 ประจำเว็บไซต์ โดยหน้า Homescreen ที่ถูกคัดเลือกมานั้นมีทั้งหมด 10 อันดับ ดังนี้

อันดับ 1 For Science

no1 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 2 MultiHome

no2 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 3 Marvel vs Capcom

no3 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 4 Geek

no4 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

อันดับ 5 Minimal as Usual

no5 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 6 Welcome to Web 2.5

no6 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 7 Social Screen 2-21

no7 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 8 Storm

no8 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 9 Beta

no9 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

อันดับ 10 Simplistic

no10 - 10 สุดยอด Homescreen ที่สวยที่สุดแห่งปี 2011

 

ใครที่สนใจอยากแต่งหน้าจอ Homescreen ให้เหมือนกับแต่ละอันดับ สามารถคลิกเข้าไปดูวิธีการแต่งหน้าจอได้จากที่มาครับ

การแต่งหน้าจอ Homescreen เป็นแบบต่างๆนั้น เป็นอีกหนึ่งสเน่ห์ของระบบปฏิบัติการ Android ที่หลายๆคนชื่นชอบครับ

 

ที่มา MyColorscreen